Het postadres van de stichting:
Westerstraat 212
1601 AR Enkhuizen

Het bestuur
Voorzitter: Paul Wagenaar
Secretaris: Inge Rietdijk-Deen
Penningmeester: Ruud Braas
Leden: Iris Swagerman en Wouter Ephraim
Vrijwilligers: Andre Buisman, Cees Wit, Jaap Dekker en Rob Wagenaar

Het rekeningnummer van Vrienden van ’t Keetje is: NL 78 RABO 0301 8733 21.
KVK nummer: 000031433235

 

Neem contact op met de stichting door een e-mail te sturen naar vriendenvanhetkeetje@gmail.com

We hebben een giften- en sponsorbeleid opgesteld. Hierin staan de mogelijkheden voor sponsering vermeld.